Promjena boje

gg
Elektronska prijava

Elektronska prijava

Link za prijavu

Proceduru elektronskog prijavljivanja možete preuzeti ovdje   Link

Teretana 18. Nov 2021.

website

Uvaženi studenti,

Obavještamo Vas o mogućnosti korišćenja teretane u sklopu objekta II faze Novog studentskog doma.
Pravo na korišćenje teretane imaju svi studenti koji posjeduju važeću studentsku ID smart karticu izdatu od strane JU Dom učenika i studenata Podgorica.
Zainteresovani studenti pravo na korišćenje teretane mogu ostvariti na način što će izvršiti uplatu mjesečne članarine korišćenjem svoje studentske kartice na recepcijama objekta u kojem su smješteni ili u prostorijama Računskog centra (Plavi Dvor) ako je student korisnik usluge koja se odnosi samo na ishranu. Uplata mjesečne članarine dokazuje se računom i priznanicom na ime uplatioca koji se daju odgovornom licu za rad u teretani (trener, instruktor)
Uplatom mjesečne članarine student ostvaruje pravo korišćenja teretane narednih 30 dana od dana uplate.
Dnevni termin korišćenja teretane je 60 minuta.
Mjesečna članarine iznosi 5€ (pet eura).
Student teretanu može koristiti isključivo lično odnosno ne može je ustupati i dijeliti sa trećim licima.
Student je prilikom ulaska u teretanu dužan da odgovornom licu za rad u teretani (trener, instruktor) preda svoju karticu radi provjere indetiteta i uplaćene članarine.
Ako Vam zatrebaju dodatne informacije, molimo da nam se obratite.

Vježbajte um i tijelo.

Očekujemo Vas.

 

Rang lista studenata master studija koji su konkurisali za smještaj u studentskim domovima 2021/2022. 08. Nov 2021.Više...

Preuzmite rang listu u PDF-u08. novembar 2021. godine
Komisija za raspodjelu

 

Rang lista studenata II, III, IV, V i VI godine studija koji su konkurisali za smještaj u studentskim domovima 2021/2022. 05. Nov 2021.Više...

Preuzmite rang listu u PDF-u05. novembar 2021. godine
Komisija za raspodjelu

 

O B A V J E Š T E NJ E
STUDENTIMA MASTER STUDIJA STUDIJSKE 2021/22 GOD. 29. Okt 2021.

Obavještavaju se studenti MASTER studija koji nijesu bili u mogućnosti predati potpunu dokumentaciju za smještaj u studentski dom za studijsku 2021/2022. godinu, da dopunu dokumentacije mogu izvršiti do 04. novembra 2021. godine , od 08 h do 14 h.

Dokumenta za dopunu potrebno je predati u objektu „Stari studentski dom“, ul. Svetozara Markovića br. 86 , kancelarija za prijem dokumenata.

Komisija za raspodjelu

 

Bodovna lista studenata master studija koji su konkurisali za smjestaj u studentskim domovima 2021/2022. 26 Okt 2021Više...

Preuzmite bodovnu listu u PDF-u26. oktobar 2021. godine
Komisija za raspodjelu

 

Bodovna lista studenata II,III,IV ,V i VI GOD. koji su konkurisali za smjestaj u studentskim domovima 2021/2022. 22 Okt 2021Više...

Preuzmite bodovnu listu u PDF-u22. oktobar 2021. godine
Komisija za raspodjelu

 

Ispravka Konkursa za prijem učenika i studenata u domove u Crnoj Gori za 2021/2022. godinu 01 Okt 2021

website

Preuzmite konkurs u PDF-u01. Oktobar 2021. godine

 

VAŽNO OBAVJEŠTENJE 24. septembar 2021.

Uputstvo o postupku zaduženja – razduženja u studijskoj 2021-2022. godini

website

Preuzmite u PDF-u24. septembar 2021. godine
Komisija za raspodjelu

Izjava o preuzimanju duga za 2021-2022. godini

website

Preuzmite u PDF-u24. septembar 2021. godine
Komisija za raspodjelu

 

Rang lista studenata I godine koji su konkurisali za smjestaj u studentskim domovima 2021/2022. 23 Sep 2021Više...

website

Preuzmite bodovnu listu u PDF-u23. septembar 2021. godine
Komisija za raspodjelu

 

Bodovna lista studenata I godine koji su konkurisali za smjestaj u u JU dom učenika i studenata za 2021/2022. 16 Sep 2021Više...

Preuzmite bodovnu listu u PDF-u16. septembar 2021. godine
Komisija za raspodjelu

 

Izvjestaj o bodovanju učenika školske 2021/22 god27. avgust 2021.

website

Preuzmite listu u PDF-u27. avgust 2021. godine
Komisija za raspodjelu

 

K O N K U R S 23. jul 2021.

K O N K U R S
ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE U 2021/2022. GODINI

website

Na osnovu člana 109 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19 i 72/19) i čl. 131 i 132 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG” br. 64/02, 31/05, 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17 i 59/21), čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 12/07 i „Službeni list CG”, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16, 44/18 i 100/20) i čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove učenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 56/03 i „Službeni list CG”, br. 39/15 i 42/16), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta raspisuje K O N K U R S ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU-STUDIJSKU 2021/2022. GODINU.

Opširnije

 

O B A V J E Š T E NJ E
O ORGANIZACIJI RADA U JU DOM UČENIKA I STUDENATA - PODGORICA ZA VRIJEME PRAZNIKA DRŽAVNOSTI 12. Jul 2021.

I Zaposleni u Vapitnom sektoru, Ekonomsko finansijskom sektoru i Sektoru za pravne i opšte poslove, neće raditi 13. i 14. jula 2021. godine

II Rad u Sektoru ishrane u skladu sa aktom broj 4110 od 12.jula 2021. godine, 13. i 14. jula 2021. godine biće organizovan na slijedeći način:
- Kuhinja u Novom domu radiće od 10 do 18h.
- Ostali objekti neće raditi za vrijeme praznika

III Rad Tehničkog sektora za vrijeme praznika organizovaće se po posebnom rasporedu rukovodioca sektora. Recepcije će biti organizovane 24h

 

Život za 30 eura u Studenskom domu u Podgorici 25. Maj 2021.

Izvor - Radio Slobodna Evropa/Radio Liberty

 

Izvještaj konkursne komisije za učenike za školsku 2020/2021. godinu

website

Preuzmite u PDF-u 

OBAVJEŠTENJE 12. avgust 2020.

website

Poštovani korisnici,
Obaviještavamo Vas, da će usluge smještaja i ishrane biti organizovane počev od 29.avgusta 2020. godine.
Takođe Vas obaviještavamo, da ste obavezni pridržavati se propisanih mjera koje će Vam biti prezentirane prilikom useljenja.
Dobro došli

 

K O N K U R S 20. jul 2020.

K O N K U R S
ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2020/2021.GODINU

website

Na osnovu člana 109 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19 i 72/19) i čl. 131 i 132 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG” br. 64/02, 31/05, 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17), čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 12/07 i „Službeni list CG”, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16 i 44/18) i čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove učenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 56/03 i „Službeni list CG”, br. 39/15 i 42/16), Ministarstvo prosvjete raspisuje

Opširnije

 

OBAVJEŠTENJE 09. jun 2020.

Uvaženi studenti,

Obavještavamo Vas da ste kao korisnici usluga JU Dom učenika i studenata-Podgorica u potpunosti oslobođeni plaćanja troškova smještaja i ishrane u ispitnom roku jun/jul 2020. godine. U tom smislu, treba da se javite sa studentskom karticom na recepcijama svojih smještajnih objekata izuzev studenata iz Srednjeg paviljona Starog doma koji treba da se jave na recepciji Plavog Dvora kako bi ostvarili ove pogodnosti.

Abonenti i stanari Novog studentskog doma treba kao i do sada da se jave u Računskom centru (Plavi Dvor)

 

Privremene smjernice za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 u učeničkim i studentskim domovima 01. Jun 2020.

website

 

OBAVJEŠTENJE 29. Maj 2020.

Poštovani korisnici,

Obaviještavamo Vas, da ćete usluge JU Dom učenika i studenata-Podgorica moći da koristite od 29. maja 2020. godine

Takođe Vas obaviještavamo, da ste obavezni pridržavati se propisanih mjera koje će Vam biti prezentirane prilikom useljenja.

Dobro došli.

 

OBAVJEŠTENJE 16. Mart 2020.

Poštovani korisnici,

Obaviještavamo Vas, da lične stvari koje su ostale u našim objektima nakon donošenja odluke o prekidu rada na osnovu Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja korona virusa, broj 8-501/20-129/167 od 13. marta 2020.godine, možete preuzeti svakog radnog dana u periodu od 08h do 14h

U svakom od naših objekata ( Dom učenika, Plavi dvor, II faza Stari studentski dom, I i II faza Novog studentskog doma) aktivnosti po posebnim programima organizuju upravnici, kojima se možete obratiti u vezi sa preuzimanjem ličnih stvari.

Takođe Vas obaviještavamo, da ste obavezni pridržavati se slijedećih mjera.

  • Dezinfekcija ruku sredstvima koja su postavljena na ulazu svakog objekta
  • Obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru
  • Poštovanje socijalne distance

 

OBAVJEŠTENJE 16. Mart 2020.

Obavještavamo vas da se u skladu sa Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja korona virusa prekida rad u JU Dom učenika i studenata-Podgorica u trajanju od najmanje 15 dana počev od 16. marta 2020. godine.

Za sve potrebne informacije korisnici i druga lica mogu se obratiti na mail podgorica.sudentskicentar@gmail.com ili na kontakt tel 067 243 165

 

Informator za studente 10. Mart 2020.

website

 

Brosura 10. Mart 2020.

website

 

Kako zaštiti sebe i druge 10. Mart 2020.

Poster korona mjere
 

Ako ste putovali u inostranstvo... 10. Mart 2020.

Poster korona mjere
 

Studentski Biznis Centar-Poslovni izazov Crne Gore 07. Februar 2020.

website

Studentski Biznis Centar (SBC) i ove godine, tradicionalno,organizuje Poslovni izazov Crne Gore –Školu preduzetništva i inovacija, za mlade koja će DESETU godinu zaredom u Podgorici okupiti najbolje srednjoškolce iz cijele Crne Gore. Tokom prethodnih godina Škola je sve više dobijala na popularnosti. Škola preduzetništva i inovacija za mlade –Poslovni izazov Crne Gore doprinosi savjetovanju mladih da prepoznaju sopstvene preduzetničke osobine, jačaju preduzetnički stav i podstiče ih na razmisljanje o pokretanju i sprovodjenju sopstvene poslovne ideje...

Opširnije

 

Međunarodna studentska indetifikaciona kartica 15. Januar 2020.

website

U svrhu širenja funkcionalnosti SMART kartice, koju JU izdaje studentima i učenicima korisnicima svojih usluga, i na druge institucije već godinama unazad obezbjeđeno je da kartica ima medjunarodnu dimenziju kroz korišćenje obilježja ISIC licence, a koja omogućava studentima razne benefite kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Opširnije

 

Lakši prilaz studentima sa invaliditetom 15. Januar 2020.

website

U cilju prilagodjavanja objekta restorana sa kuhinjom licima sa invaliditetom u naselju Krusevac bb uradili smo pristupne rampe i liftno postrojenje. Prije izrade samih rampi I raspisivanja tendera za njih uradjeno je projektno rjesenje od strane projektantske firme Golden Project-arhitecture disigne supervision consulting.

Opširnije

 

Dinamičan razvoj ICT infrastrukture u JU 30 okt 2019

Informacione tehnologije prestavljaju važan činilac u razvoju svakog studenta. Zahvaljujući stalnom unapređivanju informacionih tehnologija studenti koji borave u JU imaju sve uslove koji im olakšavaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti i pružaju mogućnost konstantnog i neograničenog pristupa internet sadržajima iz svih oblasti njihovog interesovanja.

Kako je potreba za internetom sve veća u proteklom periodu pristupili smo ozbiljnom projektovanju i realizaciji rješenja mrežne infrastrukture koja studentima omogućava kvalitetan i konstantan pristup internetu.

Na osnovu analiza i projekata koje smo realizovali urađeni su veliki infrastrukturni zahvati na ugradnji savremene telekomunikacione, optičke i bežične mrežne infrastrukture u svim objektima JU. Instalirani su najnoviji kablovski sistemi veza i najsavremenija mrežna oprema.

Danas imamo skoro pa 100% bežičnu pokrivenost internetom cijelog kampusa. Sve to je obezbjeđeno najsavremenijom mrežnom i WiFi opremom. Instalirano je preko 100 visoko performantnih indoor i outdoor wireless Access point-a sa kojim se centralizovano upravlja pomoću wi-fi kontrolera. Administratori JU na jednostavan i efikasan način svim pristupnim tačkama (AP) isporučuju sistemske polise, najnovije firmware i ostale upravljačke komande.

Pored WiFi mreže za objekte Novi Studenski dom -I faza i Plavi Dvor odrađene su optičke UP link interkonekcije do svih soba i studenti u ovim objektima osim Wi-Fi imaju obezbjeđen pristup internetu sa Gigabit Ethernet priključnicama.

Šef računskog centra i mrežnih komunikacija
Marko Bulajić

 

Radno i tokom ljata 12 Sep 2019

website

JU Dom učenika i studenata-Podgorica po okončanju školske odnosno studijske godine, organizuje pružanje ugostiteljskih usluga (smještaj i ishrana) za potrebe međunarodne razmjene studenata, organizovanja sportskih, kulturnih i drugih manifestacija a po zahtjevima ustanova visokog obrazovanja, sportskih, kulturnih i drugih subjekata.

Opširnije

 

Obavještenje o sprovođenju odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru 24 Jul 2019

Javni poziv Preuzmi

Odluka o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru Preuzmi

Obrazac zahtjeva za spoprazumni prestanak radnog odnosa Preuzmi

 

Studenti će imati još bolje uslove 08 jul 2019

website

Opširnije

 

Arhitektonski fakultet darovao akvarele i crteže 16 Jun 2019

website

U okviru otvorene saradnje izmedju arhitektonskog fakulteta iz Podgorice i JU Dom učenika i studenata, fakultet je poklonio 16 radova – akvarela i crteža, čiji su autori studenti, i time oplemenio novi enterijer studentske kafiterije I restorana Novog studentskog doma.

Opširnije

 

Uređenje dvorišnih i zelenih površina 13 Maj 2019

website

Tretirajući prostor kao značajan resurs JU Dom učenika i studenata –Podgorica kroz osmišljene akcije kreira dvorišni ambijent i unutrašnje prostore
Uređenje dvorišnih prostora obuhvata održavanje zelenih površina, parkovskog rastinja i raznih cvjetnih vrsta, uz nadzor stručnih lica iz oblasti hortikulture, korišćenje sistema za navodnjavanje i svih drugih mjera koje se primjenjuju zavisno od godišnjeg doba.

Opširnije

 

Nova rasvjeta u sobama,hodnicima i recepciji

website

Jedan od prioriteta za sve bolje uslove stanovanja i drugih savremenih zahtjeva naših korisnika,je poboljšanje i preduzimanje mjera energetske efikasnosti. Zato se, u Domu osim redovnog tehničkog održavanja,rekonstrukcije i sanacije prate i savremeni trendovi i nove tehnologije. Zamjena rasvjete LED svjetiljkama,je još jedan u nizu koraka koje je Ustanova preduzela,sa ciljem poboljšanja rasvjete.Za najmoderniju tehnologiju na polju osvjetljenja koju smo primijenili,izvršena je rekonstrukcija rasvjete koja je podrazumijevala kompletnu zamjenu starih svjetiljki štedljivim led sijalicama. Led svjetiljke, izradjene sa novom,tzv.LED tehnologijom, osim uštede i estetske prednosti, ,daju više svjetlosti i kvalitetniju rasvjetu-boja njihovog svijetla je najbliža dnevnom svijetlu.

Opširnije

 

Internet u domu – prati razvoj informacionih tehnologija 16 Nov 2018

website

Kontinuirani rad na poboljšanju kvaliteta internet usluge namijenjene studentima i učenicima JU je nastavila i u ovoj godini. Tako je, tokom ljeta, realizovan projekat proširenja SKS-a i optičke mreže za Novi studentski dom (I faza). Projektom je predviđeno da kompletan sistem bude baziran na kombinaciji dvije vrste kablova – multimodnom optičkom kablu 50/125 mikrona i kablu sa bakarnim parnicama –S/FTP i da se u u svakoj sobi (181 soba) u I fazi obezbjedi pristup internetu sa dvije RJ45 utičnice po sobi. Takodje projektom je predviđeno da se po četiri sobe (četiri sobe u okviru jednog kvarta) grupišu u jedno LAN čvorište koje optikom povezuje na centralnu rek sobu smještenu u prizemlju objekta...

Opširnije

 

Sistem grijanja spreman za predstojeću sezonu 14 Nov 2018

website

Jedan od najznačajnijih segmenata za naredni period hladnijeg vremena i zimske sezone je sistem grijanja, klimatizacije i ventilacije prostora. Riječ je o izuzetno velikim i razuđenim sistemima koji se nalazi na dvije lokacije: u Ulici Svetozara Markovića sa dvije zgrade za stanovanje, kuhinjskim blokom Studentskom poliklinikom, i u Sity kvartu, odnosno studentskom gradu(Novi studentski dom) sa dvije faze za stanovanje, kuhinjskim blokom i klubovima , gdje je za učenje i rad neophodno kvalitetno grijanje...

Opširnije

 

JU-Prostori -Zajedničko korišćenje i druženje 08 Nov 2018

website

Zajednički prostori u kojima studenti i učenici provode slobodno vrijeme, uz druženje i razmjenu iskustava, opremljeni su, pored ostalog, i priključcima za kablovsku televiziju sa najsavremenijim uređajima. Na tim mjestima su postavljeni televizori velike rezolucije i obima ekrana. U zajedničkim prostorima je i najkavlitetnija oprema koja omogućava najbolji pristup internetu. Tu se studenti druže, gledaju kablovsku televiziju, razmjenju iskustva, prate putem interneta savremena dostignuća iz pojedinih naučnih disciplina i koriste litertauru u elektronskoj formi.

Opširnije

 

Obilježen svjetski dan knjige 24 April 2018

Svjetski dan knjige

JU Dom učenika i studenata povodom obilježavanja Svjetskog dana knjige i autorskih prava, je 23.aprila 2018.godine podržala i promovisala manifestaciju.

Opširnije

 

Otvorena još jedna savremena čitaonica 18 Mart 2018

Kafeterija Novi dom

JU Dom učenika i studenata nastavlja sa bogaćenjem i adaptacijom prostora značajnih za učenje i prijatan boravak učenika i studenata
Studenti u Novom studetskom domu dobili su specijalizovanu čitaonicu smještenu u Upravnoj zgradi u Studentskom naselju „Kruševac“.

Opširnije

 

Internet u Novom studentskom domu 11 Sep 2017

Kafeterija Novi dom

Zaključno sa 1. Septembrom izvršena je instalacija i pustena je u rad visoko performantna bezična internet infrastruktura u II fazi Novog studenskog doma. Ovakvom vrstom konekcije su već pokriveni studentski restorani, sve čitaonice kao i recepcija I faze Novog studentskog doma.

Opširnije

 

Kafeterija Novi i Stari dom 03 Sep 2017

Kafeterija Novi dom

U novim objektima bogatija gastronomska ponuda za učenike i studente.

Opširnije

 

MOMCI, HVALA VAM ŠTO STE PRVI ZAPJEVALI! 23 Avg 2017

website

I ove godine JU Dom učenika i studenata je bila domaćin učesnicima Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina koje je održano od 10.do 21. avgusta u Podgorici.
Oko 250 igrača, trenera i ostalih saradnika iz 16 zemalja Evrope je zajedno sa radnicima JU svakodnevno i u izuzetnoj saradnji, a uz posebne zahtjeve i nacine ishrane planirala i na zadovoljstvo svih učesnika realizovala do kraja ove aktivnosti.
Ovo nije prvi put da JU organizuje ovakve aktivnosti, već su na osnovu ranije uspješno organizovanih manifestacija za igrače do 20 godina, Svjetska košarkaška organizacija (FIBA) i Košarkaški savez Crne Gore odredili našu JU za jednog od domaćina koja je uspješno završila sve ove aktivnosti.

Opširnije

 

Etički kodeks 15 Mart 2013Više...

Na osnovu člana 31 b stav 1 tačka 7 Opšteg Zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list CG", br. 45/10 i 45/11) i člana 15 statuta Upravnog odbora JU Dom učenika i studenata Podgorica usvojen je etički kodeks

Elektronska prijava

Elektronska prijava

Proceduru elektronskog prijavljivanja možete preuzeti ovdje

 

Studentska kartica više...

Studentska kartica

Saznajte više o ovoj kartici

  • Šta je studentska kartica?
  • Kako se dobija?
  • Ko ima pravo na studentsku karticu?
  • Gdje se može izvaditi?
  • Čemu služi studentska kartica?

 

Vodič za slobodan pristup informacijama

 

Smještajni kapaciteti

Plavi dvor

Studentski dom

I Faza

Novi studentski dom

II Faza

Studentski dom

Stari dom

Studentski dom

Djački paviljon

Učenički dom